Pröva mig Gud och få mig komma dig närmare

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

29:3. Vi har testat de som kom före dem, för GUD måste urskilja de som talar sanning, och Han måste avslöja lögnarna.


Detta livet som vi lever just nu är en förberedelse inför livet efter detta. Här ska vi bli testade och granskade av Gud om vem som förtjänar att få komma in i Hans rike (paradis). Hur underbar är inte Guds nåd? Han hade aldrig behövt göra det här åt oss, och ändå så gör Gud allting för våran skull. Han är den Barmhärtigaste den Nådigaste <3


Psalm 139:23,24
Pröva mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Vi tittar här vad David sa till Gud, att han ville bli prövad. Varför? Prövningar är absolut inget negativt, utan det är positivt, det är en ära av Gud. Just för att det är via prövningar vi blir starkare till Gud, när vi utmanar oss själva med vår dedikation till endast Gud.

En gång på jobbet blev jag ordentligt testad av Gud, och det var angående om min tro. Jag kom till jobbet lite försenad för jag gjorde min kontaktbön. Innan så gick det alltid bra att komma 5-10 min försent till jobbet men just denna dagen skulle man komma i tid för vi skulle ha rapport. När jag väl kommer in till lokalen sitter alla där från dags personalen och kvälls personalen, framför mig står chefen inte alls glad över att jag kom försent. Då började chefen att skälla på mig att jag inte får komma försent. Jag svarade med att jag var ute och gjorde min kontaktbön det har jag all rätt i. Så svarade chefen att här väljer man jobbet först om inte kunde jag lika bra att sluta, så svarade jag direkt med att Gud kommer alltid komma först, framför allihopa. Sen några månader senare gav chefen mig fast anställning. Där testade Gud mig ordentligt, och ett av belöningarna var att Gud fixade och gav mig en fast anställning. Gud har kontroll över alla ting. Vi ska alltid se prövningarna som en morot till framgång till Honom.

Vår Herre. vår Enda Gud pröva oss och låt oss få komma dig närmare för varje sekund av våra liv. Du hör allt och ser allt <3 all ära tillhör endast Dig, den sanna Härskaren.

2:155. Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de som är ihärdiga.*

2:156. När en olycka drabbar dem säger de, "Vi tillhör GUD, och till Honom kommer vi att återvända."

2:157. De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa tillhör de vägledda.

Må Guds frid och kärlek vara med er allihop <3