Jag vill bli vägledd av dig vår Gud

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

30:29. Utan tvekan, har de som överträder följt sina egna åsikter, utan kunskap. Vem kan då vägleda de som sänts vilse av GUD? Ingen kan någonsin hjälpa dem.

Vår Herre vi vill följa efter endast Dina åsikter och inte efter någon annan eller sig själv. Utan endast det Du vår Herre säger, vi vill göra allt för att förnöja Dig dag och natt, vi tillhör endast hos Dig och till Dig kommer vi att återvända till. Må Du vår Herre acceptera våra böner <3