Några kallar det KARMA utan att kunna definiera själva kraften bakom KARMA, medans andra vet att KARMA är Guds Kraft ❤ Här har vi 2 relaterade verser ur KORANEN➡ [4:79] Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv.” [16:97] Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. #Godkarma #Gud #rättvis #allseende 👍❤
Anonym

Mashallah vilken fin bild! Jättefint skrivet, Guds finaste bästa system
Frid vare med er