Uppnå lycka i ditt liv här och nu hos Gud

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Perfekt Lycka: Nu och För Evigt

* En av de mest svårfångade målen för varje människa är ''Lycka''. Koranen avslöjar hemligheten till hur man uppnår perfekt lycka i detta livet och för alltid. Vi lär oss från Koranen at lycka är en exklusiv egenskap tillhörande själen.* Där man bygger ens själ och får den bli större genom dyrkan av endast Gud. Det är den riktiga personen inom oss själva, och som kommer återvända till Gud.

Om vi tittar på Surah
99: 7. Den som uträttar en atoms vikt av godo kommer att se det.

8. Och den som uträttar en atoms vikt av ondo kommer att se det.

Och: Surah 101

6. Vad gäller den vars vikter är tunga.

7. Kommer han att föra ett lyckligt (evigt) liv.

8. Vad gäller den vars vikter är lätta.

9. Hans öde är lågt.

10. Vet du vad det är för något?

11. Den flammande Helveteselden.

Hur dyrkar man Gud?
Här har vi en kortsamman fattad vers från koranen surah 2

177. Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på skriften, och på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen, tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de håller alltid sitt ord när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.

För kroppen, vill inte vad själen vill, kroppen vill det materiella sakerna, som framgång i det här livet, ha karriär, bygga upp sitt EGO, ha ett bra utseende, ha mycket pengar, lust osv. Själen blir olycklig av all det, om det inte har med Gud att göra. Det är en tom känsla inom en som man försöker fylla med matierlla saker. Man vet efter man har köpt den bilen man har längtat efter så fylls den tomma känslan men efter man har köpt den och kört med den lite, vad händer sen? Tomma känslan kommer tillbaka och man vill ha mer och mer. Man blir girig, man blir otacksam till Gud, otacksam menas man är olycklig.
Här har ni en bra sammanfattad historia

And a Man sat alone, drenched deep in sadness. And all the animals drew near to him and said, "We do not like to see you so sad. Ask us for whatever you wish and you shall have it." The Man said, "I want to have good sight." The vulture replied, "You shall have mine." The Man said, "I want to be strong." The jaguar said, "You shall be strong like me." Then the Man said, "I long to know the secrets of the earth." The serpent replied, "I will show them to you." And so it went with all the animals. And when the Man had all the gifts that they could give, he left. Then the owl said to the other animals, "Now the Man knows much, he'll be able to do many things. Suddenly I am afraid." The deer said, "The Man has all that he needs. Now his sadness will stop." But the owl replied, "No. I saw a hole in the Man, deep like a hunger he will never fill. It is what makes him sad and what makes him want. He will go on taking and taking, until one day the World will say, 'I am no more and I have nothing left to give.'"

Det är just vad vi upplever det överallt, man klagar, man är inte nöjd, man vill ha mer, man vill göra saker för sitt EGO. Det är så tråkigt att se det. När Gud erbjuder oss denna sanna lyckan GRATIS. Så underbar är Gud mot oss!

62. GUDs anhängare har absolut ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

Surah 10

63. Det är de som tror och som för ett rättfärdigt liv.

64. För dem, glädje och lycka i denna världen, liksom i Livet Efter Detta. Det är GUDs oföränderliga lag. Sådan är den största triumfen.


Frid vare med er, må Gud va med er allihopa och stärka er så Han må vara nöjd över er.