I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Lojalitet.

Vad innebär lojalitet för dig?

Lojalitet innebär= pålitlighet, trohet, trofasthet, kamratlighet, tillgivenhet

'' Lojalitet är tecknet på en sann vän. Bibeln säger i Ordspråksboken. 17:17 En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden.

Vår lojalitet till Gud kan inte vara delad. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. ''

Gud är den trognaste vännen vi kan ha! Gud gör verkligen allt för oss. Hur mycket gör vi för att komma närmare Gud? Hur mycket tänker vi på Gud? Hur mycket underkastar vi oss Gud? Vem är din Gud om dagarna? Hur tacksamma är vi till Gud?

3:102. O ni som tror, ni ska iakttaga GUD som Han bör iakttagas, och dö inte förutom som Underkastade.


103. Ni ska klamra er fast vid GUDs rep, allihop, var inte åtskilda. Minns GUDs välsignelser över er - ni brukade vara fiender och Han förenade era hjärtan. Av Hans nåd blev ni bröder. Ni stod på kanten av en eldgrop och Han räddade er från den. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna vägledas.


200. O ni som tror, ni ska vara ihärdiga, ni ska hålla ut, ni ska vara förenade, ni ska iaktta GUD, så att ni ska kunna lyckas.

Gud uppmanar oss verkligen att vara ihärdiga och med sin ihärdighet så kommer Gud att belöna en. Prisad vare Gud, Han behöver inte oss men ändå så gör Gud allt detta för oss! Man kan aldrig förvänta sig man ska lyckas med att hålla sina händer i fickorna när man ska klättra upp för en stege. Vad är det man gör för att uppnå sitt mål? Jo man ber Gud om styrka, och att Gud ska stötta en, sen därifrån ska man ta tag ordentligt hårt med sina händer om stegen och börja klättra upp mot Gud! Gud ändrar på en förrän man själv väljer att ändra på en.

13:11. Skift (av änglar) turas om, och stannar hos var och en av er - de är framför er och bakom er. De stannar hos er, och vakar över er enligt GUDs befallningar. Således förändrar GUD inga omständigheter för människorna såvida de inte själva beslutar sig för att ändra på sig. Om GUD önskar motgång för någon, kan ingen kraft stoppa det. För de har ingen annan än Honom, som Herre och Mästare.


Ihärdighet, betyder att minnas Gud så ofta man bara kan kan även när man känner sig trött och orkar inte tänka på någonting, även när man är i pressade situationer, i glada stunder, i dåliga stunder och så vidare! Med det så kommer Gud belöna en. Vems ord är den absoluta sanningen?

6:73. Han är Den som skapade himmlarna och jorden, sanningsenligt. När Han säger, "Var," så är det. Hans ord är den absoluta sanningen. Allt herravälde tillhör Honom på dagen som hornet blåses. Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, Han är den Visaste, den Medvetne.