Efter varje Prövning Följer Lättnad.

Gud är den som känner oss bäst och Han ger till oss i den mån som Han anser är bäst för oss. Han är den som vakar över oss dag och natt och som alltid vill oss väl. Han är den som uppenbarar det han vill för oss. Han är Gud - En, den av skapelsen oberoende, den som alla beror av och det finns ingen som kan liknas vid Honom. 
Gud vill alltid vara grunden i allt hos oss för att ge oss stabilitet och trygghet i alla livets punkter. Frågan är om vi människor har lärt oss att ha Gud som grund i allt?
 
Den som ger oss det goda i överflöd är bara Gud och all Tacksamhet tillhör Honom. 
Hans tid är alltid bäst att vänta in för att uppnå mer ljus i våra liv, hans ljus är alltid nära och det är dit vi bör dagligen sträva åt. Hur strävar man för att uppnå Guds ljus?! Det gör vi självklart genom att följa Guds ord på bästa möjliga sätt. Att ständigt ha Gud för ögonen och frukta endast Honom. Den som är mest vis är Han och hans råd är Nåd och räddning till oss människor.
 
Underbara verser från Koranen att reflektera över som påminner oss om tålamod:
 
[26:220] Han är Den som hör allt, vet allt.   
 
[26:217] och lita till den Allsmäktige, den Barmhärtige
 
[94:5] På prövningen följer lättnad!
 
[94:6] [Ja,] på prövningen följer lättnad
                                                               
[2:45] Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen.
 
[2:153]Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut. 
           
[3:200] Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud!