Be Gud om saker

 
I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Aldrig ska man sluta be Gud om saker och ting. Gud besvarar alltid våra böner. Även om vi inte får dem sakerna vi har bett om och det blir tvärt om, så har Gud besvarat ens bön. Hur? Jo för Gud vet vad vi inte vet. Gud vet vad som är bäst för en, Gud är den som har skapat oss från en liten droppe. Till och med om när det känns som man ber och ber om samma saker och ingenting händer. Det är för Gud vet när man är redo för man ska bli besvarad. Eller så jobbar Gud med en redan för man ska bli besvarad med den bönen? Känn efter hur Allsmäktig och hur Mäktig Gud är! Han kan så enkelt besvarar ens bön! Han är den som äger alla ting! Han är den som kontrollerar allting! Känn med Gud är allt möjligt! Himmlarnas och Jordens skatter ägs av Gud! All rikedom ägs av Honom!

Ska berätta lite här om vad Gud besvarade mig. Alltid har jag bett Gud om hjälp, pratat med Gud hur mycket jag vill vara nära Honom mer än allt annat, hur mycket Han betyder för mig, hur mycket man älskar Gud mer än allt annat. Man bad efter rättare sagt vara fullt ut dedikerad till Endast Gud. Man bad och bad jämt om det, man visste inte hur man ska göra osv. Men så kom detta, förra året var man med om nånting som hände mig som var det värsta man har varit om i hela mitt liv känns det som. Det var så pass tufft, man gick deprimerad varje dag under det året, man blev mer och mer deprimerad, allt kändes tyngre, allt kändes som det inte skulle ta slut, allt kändes som det skulle bli så länge man levde, allt kändes som livet blev meninglös för en till slut ändan, allt kändes som den själen man hade tappade man bort och lyckan försvann, allt kändes som ens energi var borta,allt kändes som man ALDRIG ville tappa Gud, det var den värsta känslan. Att tappa Gud. Oavsett vad vad man än gick igenom, hur tufft man än hade det, man HADE alltid Gud först i hjärtat, bad till Honom så ofta man bara kunde! För man ville aldrig tappa Gud! Senare nu i detta året, efter allt man gick igenom, tog det slut med all detta lidandet man gick igenom, prisad vare Gud och nu för varje dag det går känns det bara i ens själ hur man skapas om och får LÄRA känna GUD på HELT NYA OTROLIGA NIVÅER! Det går inte beskriva den känslan Gud ger en, det drivet Gud ger mig, som man bad Gud så ofta om! Så det är vad jag ville dela med mig till er alla som har det kämpigt! GE ALDRIG UPP oavsett hur svårt det än är, hur jobbigt det än är, hur omöjligt det känns, ALDRIG! Hamnar man där finns det alltid en utväg! Gud som är vår bästa vän! Han som gör allt för oss! Prisad vare Gud! BE ALLTID GUD OM HJÄLP! Han skapar för oss alltid EN UTVÄG! Den smärtan man gick igenom, tackar jag Gud så otrolig mycket att man lärde sig från det. Det var så värt det, prisad vare Gud! För mig nu, har aldrig känt mig mer levande, mer lyckligare all tack vare Gud! Kolla på alla våra profeter, alla våra budbärare hur kämpigt och hur jobbigt dem hade! Guds seger är alltid nära! Gud är STÖRST! Så sluta aldrig be till Gud, Gud besvarar alltid våra böner! Så obeskrivlig underbar är Gud, den barmhärtigaste den nådigaste. Alla dem bästa namnen tillhör Endast Gud. Att be till Gud är en form av dyrkan.
Må Gud va med er alla och stärka er och hjälpa er! Frid vare med er alla!Moses
Surah 26

10. Minns att er Herre tillkallade Moses: "Gå till folket som överträder."

11. "Faraos folk; de kanske ändrar sig."

12. Han sa, "Min Herre, jag är rädd för att de inte ska tro mig.

13. "Jag kanske tappar tålamodet. Min tunga låser sig; sänd efter min bror Aron.

14. "Dessutom, ser de mig som en rymling; jag är rädd att de ska döda mig."

15. Han sa, "Nej, (det kommer de inte). Gå med Mina bevis. Vi kommer att vara med er, lyssnande.

16. "Gå till Farao och säg, 'Vi är budbärare från universums Herre.

60. De förföljde dem mot öst.

61. När de båda grupperna såg varandra, sa Moses folk, "Vi kommer att tillfångatagas."

62. Han sa, "Aldrig. Min Herre är med mig; Han kommer att vägleda mig."

63. Då inspirerade vi Moses: "Slå på havet med din stav," varpå det delade sig. Varje del var som en stor kulle.

64. Därefter räddade vi dem allihop.

65. På så sätt räddade vi Moses och alla med honom.

66. Och vi dränkte de andra.

67. Det borde vara bevis nog, men de flesta människorna tror inte.

68. Er Herre är utan tvivel den Allsmäktige, Barmhärtigast.


38:41. Minns vår tjänare Job: han kallade på sin Herre, "Djävulen har ansatt mig med motgång och smärta."

42. "Stampa marken med din fot. En källa kommer ge dig bot och en dryck."

43. Vi återställde hans familj för honom; till det dubbla. Sådan är vår nåd; en påminnelse för de som besitter intelligens.

44. "Nu ska du färdas land och rike runt och predika budskapet, för att uppfylla ditt löfte." Vi fann honom ihärdig. Vilken god tjänare! Han var underkastad.


2:186. När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara mig och tro på Mig för att vägledas.