Sekter

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vår Gud, du är vår sanna lycka!
Vår Gud, du är vår sanna kärlek!
Vår Gud, vi vittnar om att det finns ingen annan gud än Gud.
Vår Gud, vi tillhör endast hos dig och det är till Dig vi kommer att återvända till!
Vår Gud, du är vår styrka!
Vår Gud, du är vårt ljus!

Vi söker skydd hos dig från satan den förkastade, vi söker skydd hos dig vår Gud! Vår räddare, vår frälsare!

Inom Islam världen ser vi tyvärr mycket av olika indelningar av sekter, grupper, som ser sig vara bättre än andra. Just på grund av det har det pågått mycket krig, många dispyter och onödiga konflikter mellan varandra. Ofta händer detta när man diskuterar om religion så börjar det handla om ''man har rätt du har fel principen'' eller att någon blir arg för den man tror på eller sprider. Det är så sekter bildas, det är så grupperingar bildas tyvärr. För man inte kan respektera varandras tro. Vad är det Gud lär oss i koranen? Döda våra EGO, att underkasta oss endast Gud, vara en rättfärdig tjänare inför Honom! Där Gud talar om för oss hela tiden! Dem som kommer bli räddad är dem rättfärdiga! Vem är det man vill göra som mest nöjd i detta livet mer än allt annat, är det dig själv alltså ditt ego? Är det andra människor? Eller är det Gud, som har skapat dig för att dyrka endast Honom? Jag sitter inte här och skriver och pekar finger på folk, eller på olika sekter som finns idag, utan mitt budskap med detta är att acceptera varandra för den tro man har till Gud. Vi är människor, vi har alla olika bakgrund, vi kommer från olika kulturer och så vidare. Man måste visa för varandra tålamod, ha överseende med varandra. Det har Gud med oss hela tiden! Trots alla våra fel vi gör hela tiden! Prisad vare Gud den Högsta! Varför onödiga tjafs, varför onödiga konflikter? Sånt löser absolut ingenting. Den historian upprepar sig så ofta, och det gör det än idag. Folk har lidit så mycket av all detta. Samma sak hände inom kristendomen. Där folk dödades på grund av man var en katolik eller en protestant. Det man vinner på är som Gud säger, sprida Hans ljus, sprida varmhet omkring sig till människor med Guds hjälp, ha respekt för varandra, även om man inte tror på samma så har man ändå EN och samma Gud i våra liv som vi älskar mer än allt annat! Det är det man ska titta på! Inte på våra skiljeheter mellan varandra, det kommer det alltid att finnas oavsett vad. Acceptera varandras skiljeheter och därifrån kanske man kan växa mer med Guds tillåtelse för bli en bättre tjänare inför Honom? Kom ihåg detta, ingen är perfekt, ingen är bättre än någon annan. Det är endast Gud som är Bäst på allt, och det är endast Gud som är Perfekt. Må Guds ljus vara med er alla och frid vare med er alla

16:63. Vid GUD, vi har sänt (budbärare) till samhällen före dig, men djävulen smyckade deras verk i deras ögon. Därför är han nu deras herre, och de har ådragit sig ett smärtsamt straff.

64. Vi har uppenbarat denna skrift för dig, för att visa dem vad de tvistar om, och för att förse människor som tror med vägledning och nåd.

17:53. Säg till mina tjänare att behandla varandra på bästa möjliga sätt, för djävulen kommer alltid att försöka skapa osämja mellan dem. Djävulen är säkerligen människans ivrigaste fiende.

25:43. Har du sett den vars gud är hans eget ego? Kommer du att vara hans försvarare?

49:9. Om två grupper troende bråkade med varandra, ska ni försona dem. Om en grupp attackerar den andra, ska ni slåss emot den attackerande gruppen tills de underkastar sig GUDs befallning. När de väl underkastat sig, ska ni försona de två grupperna rättvist. Ni ska bibehålla rättvisa; GUD älskar de rättvisa.

10. De troende är medlemmar av en familj; ni ska bibehålla friden i er familj och vörda GUD, så att ni ska kunna uppnå nåd.

11. O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder.

12. O ni som tror, ni ska undvika all misstänksamhet, för till och med bara lite misstänksamhet är syndigt. Ni ska inte spionera på varandra, ej heller ska ni baktala varandra; det är lika avskyvärt som att äta köttet av er döda bror. Ni hyser verkligen avsky mot detta. Ni ska iakttaga GUD. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast.

13. O människor, vi skapade er från samma man och kvinna, och gjorde er till distinkta folk och stammar, så att ni ska kunna känna igen varandra. De bästa bland er i GUDs ögon, är de mest rättfärdiga. GUD är Allvetande, Medveten.

41:33. Vem kan yttra bättre ord än den som bjuder in till GUD, verkar rättfärdighet, och säger, "Jag är en av de underkastade?"

34. Ett bra svar och ett dåligt svar är inte likvärdigt. Använd det bästa möjliga svaret. På så sätt kan den som brukade vara er fiende bli er bästa vän.

35. Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.