En ny dag, ny möjlighet

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

23:97. Säg, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.

98. "Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig."

114:1. "Säg, "Jag söker skydd hos människornas Herre.

2. "Människornas Kung.

3. "Människornas gud.

4. "Från det onda av lömska viskningar.

5. "Som viskar in i människornas bröst.

6. "Vare sig de är av jinner eller människor."


Varje dag har vi en ny möjlighet för och komma närmare Gud. Det är alltid enklare än vad vi tror. Vi har fått den fria viljan från Gud, vi var dem enda som villigt accepterade att ha fria viljan. Det är något som vi ska utntyttja för dyrka Gud ännu mer för varje dag. Det där är vår test! Det är upp till var och en hur man vill ha det. Misslyckas man, ska man aldrig hata sig själv för det eller klandra sig för det, det är meningen att man ska misslyckas, för annars lär vi oss aldrig! Hellre att man misslyckas och kommer närmare Gud än att lyckas och komma ifrån Gud. Vi har valt denna vägen av Gud för en anledning, för vi vet det är sanningen! Det är denna vägen som ger oss riktiga lyckan!
När vi ser på djur som jagar tex en lejon jagar en gazelle, ger lejonen upp för att få tag på bytet? Den ger verkligen sitt allt för att ta fast gazellen. Det är för lejonet är motiverad och har ett mål för att ta fast gazellen. För ens liv kan hänga på lejonet inte får tag på bytet och kan börja svälta. Det är vad vi ska göra, för GUD! Vi är LEJONET, vi är dem som kämpar varje dag för allt göra vår Gud nöjd. Tillåt aldrig någon komma och säga till en att sluta springa mot Gud, även dig själv. ALDRIG Det är vi som bestämmer över ert öde och ingen annan!
Må Gud välsigna er alla mina fina syskon och må Gud ge oss styrka! Gud som stöd, kan man klara av allt, allt är möjligt med Gud! Med Gud kan vi ta den extra milen, extra dagen på jobbet, börja om igen! Gud är störst!

17:18. För den som väljer att prioritera detta flyktiga liv, kommer vi att påskynda de gåvor vi beslutat ge honom, därefter överlämnar vi honom till Gehenna, vari han lider för evigt, föraktad och besegrad.


Livet Efter Detta

19. Vad gäller de som väljer att prioritera Livet Efter Detta, som verkar rättfärdighet medan de tror, kommer deras ansträngningar att uppskattas.

20. Vi ger till var och en av dem; vi ger till de ena och de andra av er Herres gåvor. Er Herres gåvor är outtömliga.

21. Lägg märke till hur vi föredrog vissa människor (i detta livet). Skillnaderna i Livet Efter Detta är mycket större och mycket mer betydelsefulla.

33:72. Vi erbjöd ansvaret om (valfrihet) till himmlarna och jorden, och bergen, men de vägrade att bära den, och var rädda för den. Men människan accepterade den; han överträdde, var okunnig.*

33:70. O ni som tror, vörda GUD och yttra endast de korrekta yttrandena.

71. Han kommer då att fixa era verk och förlåta era synder. De som lyder GUD och Hans budbärare har triumferat en stor seger.