Bön/salat

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vi söker våran tillflykt hos dig vår Gud från satan den förkastade och dess viskningar, vi söker skydd hos dig vår Gud så dem inte kommer nära oss!

Gud som är vår frälsare, vår räddare! Gud är störst!
All prisning och all ära tillhör endast dig vår Gud!
Du som är vår Herre, vår Gud, vår Mästare i det här livet och i livet efter detta! Må Du vår Gud bevilja oss paradiset hos dig! Du beviljar alltid våra böner, prisad vare Gud den Högsta!

23:116. Högst upphöjd vare GUD, den sanne Härskaren. Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; den Mest Ärbare Herren, besittare av all auktoritet.

Att få göra en kontaktbön eller till och med göra en vanlig bön är bland av den störstan äran man kan göra inför sin Gud på denna jord, tänk er själva man står eller man sitter, eller man är i prostrerad position inför Gud. Tänk er själva att man gör det inför den Allsmäktigaste den Mäktigaste Kungen! Prisad vare Gud, vilken ära! Man hör ofta hur folk blir helt glada över att dem får träffa en kändis till exempel och dem berättar vilken ära det var att stå inför dem. Vad gör man inte varje dag, varje gryning, varje dag, varje natt man gör en kontaktbön med Gud, eller att man bara vill be till Gud hur som helst! Vilken ÄRA det där är! Han som äger allting i himmlarna och på jorden! Han som har kontroll över alla ting! Allting i himmlarna och på jorden prisar Honom. Tänk er själva att verkligen allt prisar Gud dag och natt! Att Han är den ärbaraste! Göra en kontaktbön eller en bön ska aldrig se eller vara som en börda för någon, eller nån tvång. Man ska se på det bästa positiva möjliga sätt som man har längtat efter den speciella stunden med Gud man får av Honom att man kan prisa, glorifera Honom, minnas Honom och verkligen prata med Gud! En ÄRA för oss! Prisad vare Gud! Han som gör allt för oss!
När ni gör er kontaktbön eller en vanlig bön, försök intala inom er själva in i själen när ni står där eller sitter, prostrerar vad som helst att Gud verkligen är där framför dig, jag garanterar er, det kommer vara bland av dem mest obeskrivliga känslor man kan få! All tack vare Gud som ger oss sådan kunskap och som gör detta lättare för oss! En kontaktbön, en bön, ska bara göra saker och ting enkelt för oss, ibland kan man känna sig stressad, eller tung i huvudet, eller man är trött, det är lugnt! Vi gör kontaktbönen/bön för att minnas Honom! Vi är bara människor. Huvudsaken är att vi gör en kontaktbön eller en bön för man vill komma närmare Gud! För göra Honom nöjd! Är man stressad och inte klarar av det, prisa och glorifera Gud inom sig själv så mycket man kan och stressen går automatiskt bort! Ge aldrig upp mina fina syskon! Allt är möjligt med Gud. Som Gud säger i koranen, all ÄRA och all PRISNING tillhör endast Honom!

Må Gud va med er allihopa och välsigna er, och acceptera era fina böner! Gå med Gud allihopa <3

29:45. Du ska recitera det som uppenbaras för dig av skriften, och iakttaga Kontaktbönerna (Salat), för Kontaktbönerna förbjuder ondska och synd. Men att minnas GUD (genom Salat) är det viktigaste syftet.* GUD är medveten om allt ni gör.

57:1. Allting i himmlarna och på jorden prisar GUD. Han är den Allsmäktige, Visast.

2. Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Han kontrollerar liv och död. Han är Allsmäktig.

3. Han är Alfa och Omega. Han är den Yttersta och den Innersta. Han är fullt medveten om alla ting.

4. Han är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar,* och antog sedan all auktoritet. Han är medveten om allt som går ner i jorden, och allt som kommer upp ur den, och allt som kommer ner från skyn, och allt som stiger upp i den. Han är med er vart ni än må vara. GUD Ser allt ni gör.

5. Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Alla ting kontrolleras av GUD.

6. Han smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med natten. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.

40:60 Er Herre säger, "Be till Mig, och Jag kommer att besvara er. Utan tvivel, kommer de som är för arroganta för att dyrka Mig komma in i Helvetet, med tvång."

25:64. I nattens ensamhet är de försjunkna i tankar om sin Herre, och prostrerar.

13:22. De söker ihärdigt sin Herre, iakttager Kontaktbönerna (Salat), spenderar från våra gåvor till dem i hemlighet och öppet, och de bemöter ondska med godhet. Dessa har förtjänat den bästa boningen.

2:238. Ni ska regelbundet iaktta Kontaktbönerna, speciellt den mittersta, och hänge er själva helt och hållet till GUD.

3:76. Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

3:102. O ni som tror, ni ska iakttaga GUD som Han bör iakttagas, och dö inte förutom som Underkastade.

2:110. Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat). Allt gott ni gör för era själar, kommer ni att finna hos GUD. GUD ser allt ni gör.