Dua med Gud

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker vår tillflykt hos dig vår Gud, från satan den förkastade, vi söker skydd hos dig vår Gud!

Vår Kung, vår Gud! Vår plikt, lojalitet, seder för dyrkan, våra liv och vår död är all tillägnad till endast dig vår Gud. Du som är vårt ljus, du som är vår styrka! Öppna upp vårat bröst för ditt ljus!


Det är endast dig vi söker, det är endast dig vi vill göra nöjd! För vår bästa lön kommer från dig! Du som är den sanna kärleken, den sanna lyckan! Du som täcker alla våra behov. Du som har skapat oss till att dyrka endast dig vår Gud. Vår själ törstar efter dig, vår själ behöver endast dig. Du som alltid ger oss, du som alltid stöttar oss som en sann Vän, som en sann Herre.
Vi ser din makt, vi ser din härlighet! Endast Dig vi vill prisa, endast Dig söker vi till. All prisning, all ära tillhör endast Dig o vår Herre. Vi älskar Dig mer än allt annat, Du betyder för oss mer än allt annat! Prisad vare vår Gud. Du är vår kärlek, Du är vår styrka, Du som alltid är oss nära!
Vi tillhör endast hos Dig och till Dig kommer vi att återvända till. Vi hör och lyder Dig vår Gud. Led oss på den raka vägen till Dig, och lär oss den bästa vägen till Dig vår Gud, och lära känna Dig mer så vi må komma Dig närmare och närmare!
I vår ensamhet minns vi Dig, bland folk minns vi dig. Du är Den som vi alltid minns och håller oss alltid närmast! Du vår Herre som är vårt allt! Det finns ingen annan gud än Dig vår Gud. Prisad vare Dig vår Gud för allt, tack så mycket vår Gud för allt! Det går inte beskriva med ord hur tacksamma vi är för Dig! Prisad vare dig vår Gud <3