Misströsta aldrig Guds nåd

39:53. Proklamera: "O Mina tjänare som överskred gränserna, misströsta aldrig om GUDs nåd. För GUD förlåter alla synder. Han är Förlåtare, Barmhärtigast."

Om ni inte redan gör det så vill jag att ni ska verkligen gå in på djupet hur barmhärtig och hur nådig Gud är mot oss. En sak som vi troende aldrig ska göra är att ge upp på vägen till Honom.
Ju mer ihärdig man är och ju mer man aldrig misströstar Guds nåd mot en så blir man bara en vinnare i Guds ögon inshallah.
Läste Surah 12 igår och det är just i den fantastiska surahn hur ihärdig man ska vara till Gud och agera rättfärdighet i alla situationer och vara vördnadsfull till Gud så mycket man bara kan. När man känner sig misslyckad en dag, eller man känner sig värdelös, ensam osv. Det är just i dem tillfällen man ska bryta sig loss till Gud och vara ihärdig med andra ord att aldrig ge upp någonsin. Misslyckas man en dag som sagt, så börjar man bara om igen och om igen tills man bryter muren till Gud. Huvudsaken är att man vill sträva efter vår Herre och då kommer man att bryta sig igenom den muren. Allt handlar om vad man i hjärtat till Gud. Detta är vad man tror på och man är villig att dö för detta för Gud om det nu skulle krävas. Vi har vår Herre den bästa STÖDJAREN.