Älska Gud

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

Vi söker skydd hos dig vår Gud från satan den förkastade!

Bara tänka sig att vi har en Gud i våra liv som älskar en mer än vad någon annan gör eller någonsin kan, är helt fantastiskt prisad vare Gud, för Hans oändliga kärlek mot en! Det går inte och beskriva ens tacksamhet och ens kärlek mot Honom! Utan Han är vi ingenting, utan Han är vi förlorade! Hur kan vi älska Gud mer och behaga Honom mer? Det är genom att vi måste också älska det som Han älskar.
tex.
Kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, mildhet, självbehärskning och vara förlåtsam.
Galaterna 5:22-23
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Alla dem bästa namen tillhör endast Honom, Han är källan av all godhet.

Romarbrevet 12:9 Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda.

Psalm: 19:8-12
8Herrens lag är utan brist,
den ger liv på nytt.
Herrens lära är sann,
den gör den oerfarne vis.
9Herrens påbud är rätta,
de ger hjärtat glädje.
Herrens befallningar är klara,
de gör blicken ljus.
10Herrens ord är rena,
de skall alltid bestå.
Herrens stadgar är sanna,
de är alla rättfärdiga,
11mer åtråvärda än guld,
än rent guld i mängd,
och sötare än honung,
än självrunnen honung.
12Genom dem blir din tjänare varnad,
att följa dem ger riklig lön.

Som troende ska vi älska Gud mer än allt annat, och det gör vi genom att följa det vad Gud älskar, genom att följa det så får vi av Gud en riklig lön! Den bästa lönen kommer från endast Honom.

Matt:22:37
Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.

Koranen 3:76 Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

Koranen 3:148. Följaktligen, gav GUD till dem av denna världens belöningar och de ännu bättre belöningarna i Livet Efter Detta. GUD älskar de som gör goda gärningar.

Koranen 19:96. Säkerligen, de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer den Nådigaste att ösa kärlek över.