Be, and it is 16:40

Gud säger endast Var och Det Blir:
[16:40] När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: "Var!" - och det är.    
 
  • Ibland bemöter vi svårigheter i våra liv och det kan hända att dom känns extra långa när Gud inte besvarar oss direkt. Ibland kanske satan viskar till dig att Gud inte bryr sig om dig, men så är inte fallet. Gud vill dig alltid väl och satan vill alltid orsaka ont till oss och vill att vi tappar tålamodet under prövning perioden och att vi även tappar tiliten till Gud.
  • Kom ihåg att det finns ingenting som är omöjligt för Gud.
  • Däremot sker allt enligt Guds plan & tid, det måste vi människor lära oss att respektera och förstå att Guds plan är alltid bättre än det vi själva tror är bra för oss. Om inte din bön besvaras genast innebär det inte att Gud inte hör din bön eller inte vill besvara dig, utan att det snarare inte är din tid att få det du ber om.
  • Kom ihåg att leva varje dag med Guds ord, starta alltid din dag med en bön och avsluta med en bön av tacksamhet till Gud för allt som Gud har välsignat dig genom dagen.
  • Frid vare med er alla underbara syskon.