Ya Allah

Kära Gud, Du gav mig tro och jag bad dig aldrig om det, så min kära Gud bevilja mig paradiset när jag ber dig om det <3
Du hör alla böner, och du är alltid där med oss. All ära tillhör verkligen endast dig i detta livet och i livet efter detta <3

23:116. Högst upphöjd vare GUD, den sanne Härskaren. Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; den Mest Ärbare Herren, besittare av all auktoritet.

40:60. Er Herre säger, "Be till Mig, och Jag kommer att besvara er. Utan tvivel, kommer de som är för arroganta för att dyrka Mig komma in i Helvetet, med tvång."