Kom alltid ihåg till vem all Tacksamhet tillhör.

 
Reflektera alltid kring Guds ord för att välsignas med visdom och förståelse. Gud lär oss att visdom är livets gåva, därför bör vi alltid söka den som skatt!

64:1 Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Allt herravälde tillhör Honom, och alla lovord tillhör Honom, och Han är Allsmäktig.

64:2 Han är Den som skapade er, sedan har vi den som inte tror ibland er, och den som tror. GUD Ser absolut allt ni gör.

64:3 Han skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte,* formgav er och fulländade er design, till Honom är sedan det slutliga ödet.