Godhet

I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste

<3 <3 <3 Qur'an 2:207 Then there are those who dedicate their lives to serving GOD; GOD is compassionate towards such worshipers.

Qur'an 9:20 Those who believe, and emigrate, and strive in the cause of GOD with their money and their lives, are far greater in rank in the sight of GOD. These are the winners.

Varje dag har vi en ny dag med att sprida godhet omkring oss, tänk på att det lilla goda du gör mot någon annan kan förändra den människans vardag till det bättre med Guds tillåtelse, och inte bara det, ser du någon som behöver hjälp så prisa Gud för det, det är en stor möjlighet för dig att komma närmare Gud. Gud säger så jämt i koranen, att dem bästa blands Guds ögon är dem mest rättfärdiga.
Tänk heller aldrig dåligt om andra människor, det gynnar verkligen ingen utan det bara förstör, hat är skapat av satan den förkastade.
Godhet däremot är källan av Gud, följ den källan istället och då kommer du se världen på ett helt annat sätt med Guds tillåtelse :)


Frid och kärlek va med er alla, må Gud välsigna er alla <3