Vad är din dröm?

 
I Guds namn den Barmhärtigaste den Nådigaste!

Vi söker våran tillflykt hos dig vår Gud från satan den förkastade! Vi söker skydd hos dig vår Gud!

Plikt, lojalitet, våra seder, vår dyrkan, vårt liv, vår död är all tillägnad till endast dig vår Gud. Du som är vårt ljus, du som är vår kärlek, du som är vår styrka! All prisning och ära tillhör endast dig vår sanna Enda Gud!

Vad är din dröm? Vem vill du vara för Gud? Drömmar är en motivation för oss. Oavsett vad och hur dum din dröm är ge aldrig upp. Man måste alltid räkna med medgång och motgång under sin färd mot den drömmen. Därför är det många som slutar med att jaga efter sina drömmar, för man är rädd för vad som ska hända. Den drömmen kan vara något som Gud har givit dig som en morot för du ska lyckas hos Gud? Rädsla är något som satan den förkastade sätter in idéer i oss för att vi ska sluta jaga den drömmen, speciellt om det handlar om GUD! Eller att människor kommer till en och säger man aldrig kommer klara av det, det är en dum dröm, osv. Har du en dröm, go for it, period och sluta aldrig! För vi har GUD i våra liv! Den bästa stöttpelaren, den bästa vi kan ha! Bara tänk djupt inom dig, att vi har Gud i vårt liv! Det bästa vi någonsin kan ha i det här livet och i livet efter detta!
Vi kan titta på vår budbärare Josefs dröm, hur han tolkade drömmar och att han hade en dröm som blev en verklighet för honom prisad vare Gud. Gud gav honom den gåvan om att tolka drömmar. Om vi går in djupare i Josefs dröm, hur blev drömmen verklighet för honom? För Gud har kontroll över alla ting, det är Han som styr himmlarna och Jorden. Det är Han som äger alla rikedomar! Det är upp till oss själva, att ta fram den viljan inom oss själva att börja sätta igång hjulet och bara köra framåt! Så kommer Gud inshallah, ge oss det bästa, ha den trust till Gud och underkasta sig Gud ihärdigt, att oavsett vad så kommer allting bara bli bättre med Gud. Så var det för Josef. Han satt i fängelset ett tag, och ändå kämpade han trots alla motgångar han fick gå igenom.
Om den drömmen inte blev en verklighet för en, kan det också vara för Gud skyddar oss från att falla i något dåligt? Min största dröm var att vara en polis, jag var så på och ville mer än allt annat bli en polis, sen jag var liten. Men jag förstod senare jag blev troende, att det inte var något för mig. Det var väldigt svårt för mig i början. För det jobbet älskar jag så mycket, men Gud är det jag älskar mest av allt annat, för jag vet att Gud vill det bästa för en, och det tackar jag Honom så mycket för prisad vare Gud. Gud vet vad vi inte vet. Ge upp till Gud, så kommer Han leda oss ditt vi kan förnöja Honom som mest, som riktiga trogna soldater till Gud!

Allah will make everything beautiful
at the right place,
at the right time,
for the best reason,
Always have faith in Allah.
Trust Allah
Oavsett vad och hur lång tid den drömmen du har, ge aldrig upp. För den dagen kan komma när som helst, med Guds vilja! Gud som är den Allsmäktigate! Om du möter motgångar mot den drömmen, jag vill inte att du ska ge upp! Jag vill att du ska falla framåt än att falla backåt! Faller man backåt, alltid be Gud om hjälp, om att ge den styrkan från Honom! Tro mig, Gud besvarar oss hela tiden! Med Gud är allt möjligt, även om man faller tillbaka hårt, bara att resa sig upp igen och kämpa vidare, oavsett hur många gånger man faller. Om man inte reser sig, vem kommer då att resa åt dig och hur kommer man att nå målet? Vi har Gud!3;160 Om Gud stödjer er, kan ingen besegra er. Och om Han överger er, vem kan då ge er stöd? De troende ska lita på Gud.